Vinařství a vinohradnictví

Informace Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

Dokument obsahule přílohu: seznam_vinarskych_obci_s_uvedenim_kontaktu_na_inspektory__1_.xls

Vážení občané, vinaři!
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, registr vinic upozorňuje všechny pěstitele révy vinné a producenty vína na povinnost vyplývající  z vinařského zákona, odevzdat ústavu každoročně prohlášení o sklizni, produkci a zásobách.
Prohlášení o zásobách, kde se uvádí stav zásob vína a ostatních produktů k 31.červenci je třeba odevzdat do 10. září.
Prohlášení o sklizni a prohlášení o produkci ve stavu k 30. listopadu je třeba odevzdat nejpozději do 10.prosince.
Tiskopisy spolu s pokyny k jejich vyplnění  jsou k dispozici na obecním úřadu, popř. přímo v sídle ÚKZÚZu ve Znojmě-Oblekovicích.
Bližší informace lze získat na internetových stránkách na adrese: www.ukzuz.cz, popř na tel.číslech ústavu, která jsou k dispozici taktéž na obecním úřadu.
Upozorňujeme, že včasné odevzdání řádně vyplněných tiskopisů je z důvodu splnění zákonné povinnosti  ve vlastním zájmu každého pěstitele révy vinné a producenta vína.
Za spolupráci děkují pracovníci registru vinic

Copyright © 2019 BAVORY.CZ

Web by GRAWEB