Informace pro občany-pálení klestí

20. 4. 2020

 
 
INFORMACE PRO OBČANY- pálení klestí, hlášení o pálení
 
                    Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat  porosty. Toto ukládá zákon o požární ochraně. Pokud jsou ale stanovena opatření proti vzniku a šíření požáru a po oznámení územně příslušnému HZS kraje,  (pro naše okolí to znamená HZS Jihomoravského kraje), lze provést spalování hořlavých látek, (klestí, dřevěných zbytků, staré trávy, slámy na poli, plevel, suchý rákos a pod.),  na volném prostranství.  Hlášení o pálení mohou právnické osoby a podnikající fyzické osoby provést vyplněním jednoduchého formuláře, který je zveřejněn na internetových stránkách: https://paleni.izscr.cz/paleni   Jedná se o ohlášení,  ne povolení pálení.
 
                    Obdoba platí i pro fyzické osoby, nesmí také provádět vypalování porostů. Fyzické osoby povinnost oznamovat HZS sice nemají, ale pokud se rozhodnou pálit větší množství klestí a dřevěných zbytků doporučujeme, obdobně jako právnické osoby, oznámit pálení na výše uvedené internetové adrese.
 
Při pálení je nezbytné dodržovat určité zásady požární bezpečnosti. Je zakázáno rozdělávat oheň při silném větru, v období sucha, v blízkosti hořlavých předmětů, obytných budov nebo v blízkosti lesa (minimální vzdálenost ohniště od lesa je padesát metrů). Je lépe pálit po částech pod dozorem osoby starší 18-ti let, na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky v množství přiměřeném rozsahu pálení (voda, písek, lopaty,…), izolovat určené místo k pálení odstraněním veškerého hořlavého materiálu v šířce pruhu nejméně 1 m až na minerální půdu, nepřetržitě střežit oheň osobou starší 18-ti let, opustit ohniště až po úplném vychladnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypání zeminou.
 
 
 
                                                                                              
                                                                                                Roman Studénka
                                                                                                  Starosta obce
 

Copyright © 2019 BAVORY.CZ

Web by GRAWEB