Složení výborů

Výbory nezbytné pro fungování obce, zřízené dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

Kontrolní výbor

  • Ing. Denisa Pečinková - předsedkyně
  • Jitka Martečková - členka
  • Tomáš Šťastný - člen

Finanční výbor

  • Ing. Adam Bursík - předseda
  • Ing. Luboš Pečinka- člen
  • Michaela Šťastná - členka

Copyright © 2019 BAVORY.CZ

Web by GRAWEB