Složení výborů

Výbory nezbytné pro fungování obce, zřízené dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

Kontrolní výbor

  • Michal Hubáček - předseda
  • Roman Hubáček - člen
  • Jitka Martečková - členka

Finanční výbor

  • Ing. Petr Žluva- předseda
  • Ing. Adam Bursík- člen
  • Michaela Šťastná - členka

Copyright © 2019 BAVORY.CZ

Web by GRAWEB