Aktuality

15. 8. 2022

Zavřená prodejna potravin v Bavorech

Oznamujeme že od pondělí 22.8 do středy 24.8 včetně bude v prodejně potravin zavřeno.

Otevřeno bude opět od  čtvrtka 25.8.2022.

12. 8. 2022

Termín signalizace ošetření proti křísku révovému

Druhá signalizace ošetření byla vydána dnes, 12.08.2022, pro vymezené území Bulhary, Oleksovičky a Perná. Ošetření musí být provedeno  do 7 dnů od zveřejnění, tj. nejpozději do 19.08.2022. Tato signalizace platí především pro povinné osoby, které neprovedly ošetření proti křísku révovému dle 1. a 2. signalizace, vydané ÚKZÚZ dne 30.06.2022 a 25.07.2022. Nařízením o MRO bylo nařízeno jedno insekticidní ošetření, ostatní jsou doporučená. Dokument přikládám v příloze. Signalizace je zveřejněna na úřední desce ÚKZÚZ a webových stránkách ÚKZÚZ (zlaté žloutnutí révy).

Upozornění pro povinné osoby, které hospodaří na pozemcích, zasahujících do CHKO Pálava:  doposud nebylo za účelem eradikace původce karanténního  zlatého žloutnutí révy na území CHKO Pálava vydáno ze strany  příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny opatření obecné povahy.

12. 8. 2022

Prodej obilí

Mikros Bio s.r.o. oznamuje občanům, že bude na Sušce v Bavorech prodávat obilí. Prodej obilí se uskuteční od pondělí 5. září do pátku 9. září včetně, v době od 7,00 hod do 15.00 hod. Cena za 1 q pšenice činí 550,-Kč. Prodej je omezen pouze pro osoby, které společnosti  Mikros Bio s.r.o. pronajímají pozemky. 

11. 8. 2022

Prodej obilí-Mikros Bio s.r.o.

MIKROS BIO s.r.o. oznamuje občanům, že bude na Sušce v Bavorech prodávat obilí.

Prodej obilí se uskuteční od pondělí 5. září do pátku 9. září včetně, v době od 7:00 hod. do 15:00 hod.

Cena 1q pšenice činí 550,-kč. Prodej je omezen pouze pro osoby, které společnosti MIKROS BIO s.r.o.

pronajímají pozemky.

2. 8. 2022

Zábava na hospůdce na hřiště Bavory

V sobotu 6.8.2022 od 19.00 hodin na hřiště Bavory - hraje Denwer. 

2. 8. 2022

Odpočty vodoměrů

Od 1.8. buidou v Bavorech odpočty vodoměrů. 

Kdo nemá přístup k vovoměru, napíše lístek na dveře nebo odevzdá na obecní úřadě. 

1. 8. 2022

Provozní doba prodejny Bavory

Potravininy Bavory - Polachová

V pátek 5.8. bude otevřeno do 11.00 hodin a odpoledne bude zavřeno.

V sobotu 6.8. bude ZAVŘENO.

31. 5. 2022

Rozbor vody v Potůčkách

Dne 23.5. obecní úřad Bavory nechal udělat rozbor vody ve sklepní části Potůčky.

První vzorek byl odebrán z nepřístupného rezervoáru, který se nachází  na parc. čísle 1495.

Druhý vzorek byl odebrán z volně přístupného místa - pumpa vedle garáží, parc. číslo 1432.

V příloze najdete kompletní rozbory těchto vod. Bohužel je voda kontaminována ruznými bakteriemi a z tohoto

důvodu nesplňuje požadavky na vodu pitnou. Jedná se tedy jen o vodu užitkovou.

Roman Studénka, starosta obce

10. 5. 2022

Všem vinařům - Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

V příložených dokumentech najdete informace ohledně nařízení  Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ohledně

 mimořádného rostlinolékařského opatření proti šíření fytoplazmy zlatého žloutnutí révy Grapevine flavescence dorée phytoplasma.

19. 4. 2022

Prodejna masa z Miroslavi

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude (zítra/dnes) ve středu 20. dubna v naší obci nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, kachního, králičího, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských výrobků, klobásků, špekáčků, škvařeného sádla a škvarků.

Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413. Prodej proběhne ve středu nově od 13:50 do 14:00 u oú

 

12. 4. 2022

Výkopové práce v obci Bavory-výstavba optické sítě

V naší obci tento týden začal projekt-Výstavba optické sítě-Bavory. Chtěl bych Vám poskytnout podrobnější informace ohledně výkopových prací a vytyčení trasy těchto výkopů. Momentálně můžete na silnicích,chodnících a zahrádkách najít 4 barvy vyznačených sítí, které v obci máme. 

1. červená - elektrické vedení EGD

2. oranžová- telefoní linka-firma Cetin

3. modrá-vodovodní přípojky

4. bílá-vytyčení trasy optického kabelu.

Pokud před vaším domem již máte bílé vytyčení, tudy by měl být veden výkop na optický kabel. Pokud to půjde, dělá se výkop malým bagrem, poté ručně a pokud to nejde(např. betonový najezd ke garáži, a podobně), dělá se tkzv. protlak. Pokud by někomu nevyhovovala trasa výkopu, zkuste se zkontaktovat s pracovníky, kteří tyto práce vykonávají a domluvit se s nimi..nemají problém trasu o nějaký kus posunout. Hlavně bych chtěl apelovat na ty, kteří mají před domem septik a ten není vidět, aby se pokusili kontaktovat pracovníky a upozornili je ne to.  V případě, že máte nějaký další  dotaz, kontaktujte obecní úřad Bavory.

Studénka Roman, starosta obce

4. 4. 2022

Důležité upozornění pro vinaře – výskyt fytoplazmy zlatého žloutnutí révy vinné

Ve vinici v k.ú. Perná byla diagnostikována karanténní choroba révy vinné fytoplazmové zlaté žloutnutí révy. Choroba je přenášena škůdcem-křískem révovým. V přílohách níže se dočtete další informace, jako jsou nařízená povinost provést ošetření vinice,termíny ošetření, přípravky a možnost kompenzací. V mapách je zobrazená oblast , která je postižena a kde bude nutné provézt ošetření. Přípravky vhodné pro integrovanou produkci a ekologické vinice jsou ve fázi řízení o povolení menšinového použití.

Prosím o sdílení této informace v co největším měřítku. V přiložených materiálech najdete odkazy a kontakty na kompetentní osoby, které Vám poskytnou podrobnější informace.

23. 3. 2022

Humanitární sbírka textilu

Obecní úřad Bavory vyhlašuje ve spolupráci s textilní bankou humanitární sbírku textilu.

Oděvy, oděvní doplňky, obuv, bytový textil, hračky můžete donést v igelitových pytlích na obecní úřad Bavory.

Akce trvá  6 týdnů, tj. od 23.3 do konce dubna.

22. 3. 2022

Sbírka Města Mikulov na pomoc ukrajinským uprchlíkům

Město Mikulov organizuje finanční sbírku na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Přispět můžete na účet sbírky č. 6015– 172 16 51 /0100 u Komerční banky, a.s. Ze získaných peněz bude financována pomoc Ukrajincům dočasně pobývajícím ve městě Mikulov a okolí. Děkujeme za Vaše dary.

14. 3. 2022

Výzva pro "pejskaře" v obci.

Chtěl bych poprosit všechny občany, kteří chodí venčit své mazlíčky na veřejná prostranství a hlavně v okolí dětských hřišť, aby uklízeli exkrementy po svých pejscích. Množí se stížnosti od občanů, kteří se potýkají se znečištěnými plochami od pejsků. Problematika znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy je řešena v přestupkovém zákoně. Pokud někdo znečistí veřejné prostranství psími exkrementy, naplní skutkovou podstatu přestupku podle § 47 odst. 1 písm. d) přestupkového zákona.  Nepořádný páníček může dostat pokutu až 10 000 Kč. 

Studénka Roman, starosta obce

2. 3. 2022

Informace pro uprchlíky z Ukrajiny

V příloze naleznete informace ohledně kontaktů a poskytnutí pomoci a informací uprchlíkům z

Ukrajiny. Leták č.2 je přeložen do ukrajinštiny.

24. 2. 2022
24. 2. 2022

Ubytování nebo pronájem

Ve spolupráci se živnostenským úřadem Mikulov uvádím níže  informace ohledně problematiky krátkodobého ubytování.

 

2. 2. 2022

Optická síť v Bavorech - současná nabídka provozovatele

Zde je odkaz na budoucího vlastníka a provozovatele optické sítě, která bude u nás v obci nabízet připojení k internetu a 

sledování televizních programů. Jsou tam i současné ceníky těchto služeb.

https://www.novosedly.net/

 

31. 1. 2022

Budování optické sítě v obci Bavory

Minulý týden společnost Palanet s.r.o. roznášela informační letáčky ohledně plánování výstavby optické sítě v naší obci.Na uvedené tel. číslo 777 005 797 můžete již nyní zavolat a domluvit si předběžný termín, kdy Vám firma zajistí přístupový bod(vyvrtá do domu na vámi určeném místě otvor pro optický kabel). Samotná optická síť by se měla po celé obci rozvádět někdy během léta letošního roku. Pokud se rozhodnete pro instalaci tohoto optického kabelu již nyní, budete mít instalaci zdrama. Pokud se rozhodnete např. příští rok, přípojení bude možné, ale již si přpojení(výkop pro přípojku a navrtání domu) budete muset zajistit sami.

V případě nejasností neváhejte kontaktovat obecní úřad Bavory.

Copyright © 2019 BAVORY.CZ

Web by GRAWEB