Výstavba kanalizace

Zde jsou informace spojené s financováním výstaby kanalizační stoky s připojením na ČOV v obci Dolní Dunajovice.

Datum zahájení prací :   5/2023

Datum dokončení prací:  5/2025

Celkové výdaje 145 246 680,00( včetně DPH)
Celkové způsobilé výdaje 120 747 240,00
Schválená míra podpory EU     70,00 %
                                                         Maximální výše dotace EU       84 523 068,00,-
                                                        · z toho neinvestiční prostředky 2 858 268,00,-
                                                        · z toho investiční prostředky    81 664 800,00,-

Poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí:

                                                                     Podpora formou půjčky.....15 000 000,-                                                                                                                                                                    Podpora formou dotace.....12 074 724,-

Byla nám poskytnuta dotace z rozpočtu Jihomoravské kraje ve výši 10 000 000,-

 

Spoluůčast obce Bavory na intenzifikaci ČOV v obci Dolní Dunajovice... 18 268 921,-

Informace o zhotoviteli kanalizace v naší obci:https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-bavory_4024/bavory-kanalizace-vc-pripojeni-na-cov-d-dunajovice_38354/

Níže najdete harmonogram prací na jednotlivých ulicích v obci Bavory a mapu označení jednotlivých částí. Tento harmonogram prací se může v průběhu celé doby lehce měnit.

Soubory ke stažení

Copyright © 2019 BAVORY.CZ

Web by GRAWEB