Úřední deska

Usnesení ZO

Vyhlášky a nařízení

Hřbitovní řád obce Bavory – Vyvěšeno 11. 12. 2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 – Vyvěšeno 28. 6. 2012

Závěrečný účet

Výkaz o plnění rozpočtu 12/20 – Vyvěšeno 29. 3. 2021

Rozvaha 12/20 – Vyvěšeno 29. 3. 2021

Výkaz zisku a ztráty 12/20 – Vyvěšeno 29. 3. 2021

Příloha 12/20 – Vyvěšeno 29. 3. 2021

Archiv úřední desky

Copyright © 2019 BAVORY.CZ

Web by GRAWEB