Úřední deska

Usnesení ZO

Rozpočet

Rozpočtové opatření č. 11/2021 – Vyvěšeno 1. 12. 2021

Rozpočtové opatření č. 10/2021 – Vyvěšeno 3. 11. 2021

Rozpočtové opatření č. 9/2021 – Vyvěšeno 12. 10. 2021

Rozpočtové opatření č. 6/2021 – Vyvěšeno 30. 6. 2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021 – Vyvěšeno 12. 3. 2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021 – Vyvěšeno 2. 2. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2024 – Vyvěšeno 25. 9. 2020

DSO Čistší střední Podyjí (Dobrovolný svazek obcí)

Závěrečný účet

Ostatní dokumenty

Zveřejnění oznámení záměru EIA MŽP-D52 Pohořelice-st.hranice ČR/Rakousko+SSUD Pohořelice – Vyvěšeno 10. 1. 2022

Do oznámení záměru, uvedeného výše, je možno na hlédnout fyzicky na obecním úřadu Bavory, nebo na Informačním systému EIA: http://www.cenia.cz/eia

Písemná vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 6 zákona je možné zasílat ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění oznámení na adresu: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10. K vyjádřením zaslaným po lhůtě se dle § 6 odst. 6 zákona nepřihlíží.

Archiv úřední desky

Copyright © 2019 BAVORY.CZ

Web by GRAWEB