Krátkodobé uzavření místní komunikace

12. 1. 2022

Z důvodu elektrické přípojky pro novostavbu objektu, bude behěm dne 19.1 a 20.1.

omezen průjezd po místní komunikaci, a to u čp. 65 a čp.66-viz přiložená mapka, kde překop

silnice je označen písmenem P.

Copyright © 2019 BAVORY.CZ

Web by GRAWEB