Nabídka právní pomoci pro občany obce Bavory

9. 1. 2023

Obec Bavory uzavřela na celý kalendářní rok 2023 dodatek  smlouvy o právní pomoci s advokátnem Mgr. Miroslavem Klanicou.

Mimo jiné tato právní pomoc zahrnuje v případě potřeby i pomoc pro všechny občany obce Bavor a to v podobě dvou telefonických konzultací pro

každého občana Bavor s advokátem zdarma. Advokát je ochoten jednou měsíčne dojet do sídla obce(obecní úřad) na případnou osobní konzultaci.

Kontakt na advokáta:

Mgr. Miroslav Klanica, Jana Babáka 11, Budova H, 61200 Brno

email: mklanica@seznam.cz, Tel: 777 734 258

Copyright © 2019 BAVORY.CZ

Web by GRAWEB