Platba za likvidaci odpadů v roce 2019

1. 1. 2019

Poplatky a informace o platbách.

Poplatek za likvidaci odpadů je 480,- Kč za osobu za rok. Poplatník, který uhradí celý poplatek do 31.3.2019 má slevu 50,- Kč (poplatek bude tedy 430,- Kč za osobu).

Poplatek za psa činí 50,- Kč za prvního psa a 100,- Kč za každého dalšího psa.

Poplatky můžete uhradit v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na účet obce: 26822651/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo domu. 

Copyright © 2019 BAVORY.CZ

Web by GRAWEB