Platba za likvidaci odpadů v roce 2021

1. 1. 2020

Poplatky a informace o platbách.

Poplatek za likvidaci odpadů je 480,- Kč za osobu za rok. Poplatník, který uhradí celý poplatek do 31.3.2021 má slevu 50,- Kč (poplatek bude tedy 430,- Kč za osobu).

Poplatek za psa činí 100,- Kč za prvního psa a 200,- Kč za každého dalšího psa.

Poplatky můžete uhradit v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na účet obce: 5814374389/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo domu. 

Copyright © 2019 BAVORY.CZ

Web by GRAWEB