Poplatek za likvidaci odpadů a za psa - rok 2024

4. 1. 2024

Poplatek za likvidaci odpadů je 650,- Kč za osobu za rok. 

Poplatek za psa činí 100,- Kč za prvního psa a 200,- Kč za každého dalšího psa.

Poplatky můžete uhradit v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na účet obce: 5814374389/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo domu. 

Copyright © 2019 BAVORY.CZ

Web by GRAWEB