Přeložka BUS zastávky v obci

26. 3. 2024

Z důvodu budování kanalizace v naší obci bude s platností od 2.4. do 30.9. přeložena BUS zastávka. Nové umístnění  BUS zastávky bylo vybráno u hřbitova(viz. přiloha), kde nám toto místo bylo odsouhlaseno všemi  dotčenými orgány( Policie ČR, Kordis JMK, Městský úřad Mikulov). Děkuji všem za pochopení a řidiče vyzývám o větší opatrnost při průjezdu křižovatkou ke hřbitovu.

Studénka Roman, starosta obce

Soubory ke stažení

Copyright © 2019 BAVORY.CZ

Web by GRAWEB