Výzva všem občanům Bavor!!!

20. 3. 2020

Dobrý den všem. Bohužel jsem si naivně myslel, že všichni občané Bavor jsou obeznámení s nařízením vlády ČR nosit jakoukoliv ochranu nosu a úst, aby se předešlo šíření koronaviru mezi občany. Bohužel jsem potkal několik občanů Bavor, kteří toto nařízení nedodržují. Dokonce jsem viděl skupinu asi 5-ti lidí, kteří byli spolu a ani jeden neměl roušku, stejně jako jeden občan si jezdí po obci na kole a také bez roušky.

Chtěl bych touto cestou upozornit všechny, kteří tímto porušují zákon, že zatím, mě z krizového centra nebyl hlášen ani jeden případ občana z Bavor, že by byl hospitalizován ve zdravotnickém zařízení byť jen s podezřením na nákazu koronavirem. Já pevně doufám, že tomu tak bude i do budoucna a že všichni tuto nelehkou dobu přečkáme ve zdraví.

Jakmile by se ale  stalo, že někdo z Bavor bude nakažen, krizový štáb mě bude okamžitě informovat, budeme muset najít vhodná řešení a opravdu by jsme nechtěli dopadnout jako na Olomoucku, kde nikdo nikam nemůže. Já, s pozice starosty, bych samozřejmne okamžitě MUSEL poukázat na rizikově se chovající osoby a asi už všichni tušíte, kdo to asi bude. Budou to právě ti, kteří nás v dnešních dnech vystavují riziku nákazy a je jim lhostejné, že drtivá většina občanů, tyto nezbytné kroky dodržuje.

Takže ještě jednou apeluji na občany, kteří se pohybují na veřejném prostranství obce Bavor, aby dodržovaly nařízení vlády a nosili roušku, či něco podobného, aby se zamezilo šíření koronaviru. Nikomu to není příjemné, ale mnohem horší je to, když je tato situace někomu lhostejná a kromně sebe ohrožuje zdraví někoho jiného.

Díky za váš čas, a přeji všem hodně zdraví...

Studénka Roman, starosta obce

Copyright © 2019 BAVORY.CZ

Web by GRAWEB