Nakládání s odpady v obci

18. 7. 2023

Ve spolupráci se svozovou firmou STKO se nám podařilo zajistit přístup s aktuálnimi daty z portálu "Třídím", kde je dopodrobna ukázáno, jaký odpad je produkován v naší obci. Více na přiloženém letáku a zde je odkaz na web obce s odkazem portálu:https://www.bavory.cz/nakladani-s-odpady-v-obci

Soubory ke stažení

Copyright © 2019 BAVORY.CZ

Web by GRAWEB