Úřední deska

Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka [Zrušení údaje o místu trvalého pobytu] – Vyvěšeno 13. 5. 2021 / Svěšeno 1. 6. 2021

Copyright © 2019 BAVORY.CZ

Web by GRAWEB