Archiv úřední desky

Dražební vyhláška [Ostatní dokumenty] – Vyvěšeno 14. 8. 2019 / Svěšeno 4. 9. 2019

Exekuční příkaz k prodeji [Ostatní dokumenty] – Vyvěšeno 17. 6. 2019 / Svěšeno 8. 7. 2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce [Pozvánky na zasedání ZO] – Vyvěšeno 17. 6. 2019 / Svěšeno 1. 7. 2019

Dražební vyhláška [Ostatní dokumenty] – Vyvěšeno 10. 6. 2019 / Svěšeno 30. 7. 2019

P Ř Í L O H A [DSO Mikulovsko (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 10. 6. 2019 / Svěšeno 29. 6. 2019

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y [DSO Mikulovsko (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 10. 6. 2019 / Svěšeno 29. 6. 2019

R O Z V A H A [DSO Mikulovsko (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 10. 6. 2019 / Svěšeno 29. 6. 2019

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU [DSO Mikulovsko (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 10. 6. 2019 / Svěšeno 29. 6. 2019

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ [DSO Mikulovsko (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 10. 6. 2019 / Svěšeno 29. 6. 2019

Komentář k hospodaření DSO Mikulovsko za rok 2018 [DSO Mikulovsko (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 10. 6. 2019 / Svěšeno 29. 6. 2019

Závěrečný účet DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 2018 [DSO Mikulovsko (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 10. 6. 2019 / Svěšeno 29. 6. 2019

Návrh závěrečného účtu DSO Mikulovsko za rok 2018 [DSO Mikulovsko (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 10. 6. 2019 / Svěšeno 29. 6. 2019

Záměr pronájmu pozemku – Vyvěšeno 3. 6. 2019 / Svěšeno 24. 6. 2019

Závěrečný účet 2018 DSO ČSP [DSO Čistší střední Podyjí (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 29. 5. 2019 / Svěšeno 28. 6. 2019

Návrh závěrečného účtu Obce Bavory za rok 2018 [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 21. 5. 2019 / Svěšeno 15. 6. 2019

Oznámení o době a místu konání voleb [Volby] – Vyvěšeno 6. 5. 2019 / Svěšeno 26. 5. 2019

Eektronická dražba – Vyvěšeno 6. 5. 2019 / Svěšeno 5. 7. 2019

Pozvánka na zasedání zatupitelstva obce 14.5.2019 [Pozvánky na zasedání ZO] – Vyvěšeno 6. 5. 2019 / Svěšeno 14. 5. 2019

Veřejná vyhláška - fin. úřad [Vyhlášky a nařízení] – Vyvěšeno 26. 4. 2019 / Svěšeno 27. 5. 2019

Rozpočet, rozpočtový výhled, rozpočtová opatření -DSO 2019 [DSO Mikulovsko (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 15. 4. 2019 / Svěšeno 28. 6. 2019

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise [Volby] – Vyvěšeno 10. 4. 2019 / Svěšeno 26. 5. 2019

Informace o počtu a sídle volebních okrsků [Volby] – Vyvěšeno 9. 4. 2019 / Svěšeno 26. 5. 2019

Stanovení minimálního počtu členů OVK [Volby] – Vyvěšeno 25. 3. 2019 / Svěšeno 26. 5. 2019

Usnesení zastupitelstva obce 1/2019 ze dne 19.2.2019 [Usnesení ZO] – Vyvěšeno 19. 2. 2019 / Svěšeno 1. 8. 2019

Usnesení zastupitelstva obce 6/2018 ze dne 11.12.2018 [Usnesení ZO] – Vyvěšeno 11. 12. 2018 / Svěšeno 1. 7. 2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 11.12.2018 – Vyvěšeno 3. 12. 2018 / Svěšeno 11. 12. 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 DSO ČSP [DSO Čistší střední Podyjí (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 29. 11. 2018 / Svěšeno 14. 7. 2019

Informace o zveřejnění ZÚ 2018 - DSO ČSP [DSO Čistší střední Podyjí (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 7. 7. 2018 / Svěšeno 14. 6. 2019

Schválený závěrečný účet obce za rok 2017 [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 27. 4. 2018 / Svěšeno 28. 6. 2019

Veřejnoprávní smlouva Římskokatolická farnost Bavory [Veřejnoprávní smlouvy] – Vyvěšeno 16. 8. 2017 / Svěšeno 16. 8. 2019

Nástěnka úřední desky

Copyright © 2019 BAVORY.CZ

Web by GRAWEB