Úřední deska

Rozhodnutí - ustanovení opatrovníka [Zrušení údaje o místu trvalého pobytu] – Vyvěšeno 1. 6. 2021 / Bude zobrazeno do 18. 6. 2021

Copyright © 2019 BAVORY.CZ

Web by GRAWEB