Úřední deska

Zveřejnění oznámení záměru EIA MŽP-D52 Pohořelice-st.hranice ČR/Rakousko+SSUD Pohořelice [Ostatní dokumenty] – Vyvěšeno 10. 1. 2022 / Svěšeno 10. 2. 2022

Do oznámení záměru, uvedeného výše, je možno na hlédnout fyzicky na obecním úřadu Bavory, nebo na Informačním systému EIA: http://www.cenia.cz/eia

Písemná vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 6 zákona je možné zasílat ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění oznámení na adresu: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10. K vyjádřením zaslaným po lhůtě se dle § 6 odst. 6 zákona nepřihlíží.

Copyright © 2019 BAVORY.CZ

Web by GRAWEB