Úřední deska

Zveřejnění informací dle zákonač. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím [Ostatní dokumenty] – Vyvěšeno 28. 8. 2023 / Bude zobrazeno do 18. 9. 2024

Níže jsou zveřejněny informace ohledně podaných podnětů pro jednání o novém územním plánu obce Bavory, dle žádosti žadatele.

Copyright © 2019 BAVORY.CZ

Web by GRAWEB