Aktuality

27. 7. 2023

Výstavba kanalizace-umístnění šachet

Dobrý den, v minulých dnech Vám(jen ti občané, kterých se to zatím týká a mají vyfrézován povrch silnice pro kan. stoku) byl předložen  zákres plánované přípojky kanalizační stoky včetně kontrolní šachty pro vaši nemovitost. Tam jste si mohli určit přesnou polohu této přípojky a kontrolní šachty. V příloze najdete způsob označení na místě, které jste si určili. V případě, že by místo označení nesouhlasilo, dejte co nejdříve vědět mě, nebo pracovníkům, kteří se pohybují v okolí stavby u vaší nemovitosti. Prosím taky všechny, kteří mě ještě nedodali situační plán s místem označení připojení, ať tak učiní nejlépe do středy , tj. 2.8.

Děkuji a hezký den přeje,

Studénka Roman

18. 7. 2023

Nakládání s odpady v obci

Ve spolupráci se svozovou firmou STKO se nám podařilo zajistit přístup s aktuálnimi daty z portálu "Třídím", kde je dopodrobna ukázáno, jaký odpad je produkován v naší obci. Více na přiloženém letáku a zde je odkaz na web obce s odkazem portálu:https://www.bavory.cz/nakladani-s-odpady-v-obci

18. 7. 2023

Rušení nočního klidu

Vážení spoluobčané,

Z důvodu opakovaných stížností ze strany občanů na rušení nočního klidu, jsem se rozhodl omezit finanční podporu pro  letošní pořádání hodů  Bavory. Původní příspěvek, jako každý rok, činil 20.000,- kč. Rozhodl jsem se pro těchto důvodů pro omezení této finanční částky na 10.000,- kč.

Dodržování nočního klidu po 22: 00 hod platí pro všechny, obzvláště v pracovních dnech. Bohužel nevím jak  donutit „chasu Bavory“ aby toto pochopili. Po incidentu z dnešní noci, tj. ze 17.7 na 18.7. , kdy jsem si osobně ověřil na policii v Mikulově, že ve 3:00 museli umravňovat(letos to nebylo poprvé) účastníky zkoušek, kteří měli puštěnou hudbu z reproduktorů více, než je vhodné. Dokonce dnes došlo i k ničení cizího majetku. Samozřejmě ze strany „chasy“ se dle jejich vyjádření nic mimořádného neudálo. To mě mrzí ze všeho nejvíc, že nejsou schopní uznat, že je to již někdy „za hranou“ normálních zkoušek na hody. Obdržel jsem proto několik stížností na chasu nejen telefonicky, osobně v kanceláři a  i emailem, proto celou situaci nějak řeším.

Myslím, že obec podporuje kulturní akce a já jsem rád, že se najde několik mladých lidí, kteří se o pořádání tradičních hodů postarají. Určitě s tím mají hodně starostí  a obětují tomu vlastní čas. Ale neustálé stížnosti ze stran občanů na rušení nočního klidu a pořádku, a to již po dobu několika let, již bohužel také patří k tradicím našich hodů.

Proto přistupuji k tomuto spíše demonstrativnímu kroku, abych dal jasně najevo, že tady žijeme všichni dohromady a pravidla by měla platit pro všechny stejná. Jsem 5 let ve funkci starosty, 5 let při předávání klíčů od sálu kladu „chase“ na srdce , aby vše proběhlo v klidu  pořádku a bohužel 5 let se řeší stížnosti od občanů na chování chasy při zkouškách na hody.

Na nejbližším zastupitelstvu obce bych chtěl celou záležitost znovu probrat. Byl bych rád, kdyby se do budoucna v celé věci udělalo jasno a nastavila se jasná pravidla.

 

Studénka Roman, starosta obce

14. 7. 2023

Dotace na solární ohřev teplé vody

Jsme společnost UNIFAST, která je na trhu více jak 18 let. Kromě fotovoltaického ohřevu vody se zabýváme samozřejmě i klasickou fotovoltaikou. 

Rád bych Vám nabídl spolupráci a zároveň prosím o přeposlání tohoto mailu na Vaše občany. V rámci programu NZÚ light, která se soustředí na seniory a nízkopříjmové domácnosti. Stát přispívá těmto domácnostem na fotovoltaický ohřev vody částku 90000,- a to i s možností vyplacení dotace předem! Fotovoltaický ohřev vody znamená, že energie vytvořená sluníčkem projde přes fotovoltaické panely přímo do spirály, která je v bojleru galvanicky oddělena a tím nahřeje vodu v bojleru. Naprosto jednoduchý systém, který může domácnosti až 14 000,- ročně. My v dotační částce nabízíme zákazníkům fotovoltaický ohřev vody s novým kombi bojlerem zn. Dražice o objemu 160 litrů. K bojleru jsou 4 panely o celkovém výkonu 1,78kWp. Cena vč. montáže je 90001,-. Jediné, co v této montáži není, je práce instalatéra, kdy necháváme na zákazníkovi, zda má možnost si sehnat instalatéra. V případě, že by využil našeho instalatéra, účtujeme si paušálně 9998,- s DPH. 

Montáže děláme dle domluvy se zákazníkem, jde především o to, zda chce počkat, až mu dojdou peníze z dotací či chce montáž ihned. Montujeme do 3 týdnů!

27. 6. 2023

Aktuální informace pro vinaře

Zasílám Vám informace ke zveřejnění, jsou to informace pro vinaře všech tří zón na Břeclavsku (Perná, Bavory, Bulhary) s přílohami. Dále posílám informační letáky – křísek, zlaté žloutnutí.

https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/zlate-zloutnuti-revy-gfdp/

https://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#rlp%7Cso%7Cskudci%7Cdetail:02ff49adadae89564fea12f367faa919%7Cprip%7Cdetail:Pyregard

22. 6. 2023

Informace k zahájení prací na budování kanalizace v obci

Dobrý den, jak jste si mohli všimnout, již byly zahájeny práce na výstavbě kanalizační stoky v naší obci. V příloze najdete první 4 úseky, které se budou realizovat. Je tam vždy uvedeno datum, během kterého  bude na daném úseku uzavírka komunikace. Neznamená to ale, že bude rozkopána a uzavřena celá ulice. Mělo by se to dělat po 15-30 m úsecích. Bus zastávky by měla zůstat na současném místě do 20.7. Poté bude přesunuta , jak bývá zvykem, z druhé strany parku.

V časovém předstihu navštívím každého vlastníka nemovitosti, kde se domluvíme na konkrétním umístnění kontrolní šachty, která se bude umístňovat před každou nemovitost, nebo pozemek. Jakmile budu mít další informace ohledně celé akce, budu Vás informovat.

Studénka Roman, starosta obce

19. 4. 2023

Zahájení akce "Bavory kanalizace vč. připojení na ČOV D.Dunajovice"

Dobrý den ,

dne  18.4. byla obec Bavory předána jako staveniště pro plánovanou akci a to vybudování kanalizace v naší obci a následné připojení této kanalizace na ČOV v obci Dolní Dunajovice. S realizací výkopových prací  by se mělo začít 5.6.2023 a nepozdější termín dokončení je ke dni  18.4.2025. O dalších krocích, jako je harmonogram prací Vás budu informovat.

Studénka Roman , starosta obce

4. 4. 2023

Služba Balíkovna v obci

Od 3.4.2023 je v provozu služba - Balíkovna -výdej a příjem zásilek.

Služba je dostupná  v místním obchodě s potravinami.

 

19. 1. 2023

Optická síť v obci spuštěna

V případě zájmu o připojení můžete od dnešního dne kontaktovat poskytovatele optické sítě v obci-

firmu Novosedly.net. Cena za připojení je 1000,- kč. Více informací v přiloženém letáku.

19. 12. 2022

Nová zelená úsporám

MAS Mikulovsko o.p.s. zveřejnuje v letáku možnosti a kontakty využítí programu Nová 

zelená úsporám.

10. 5. 2022

Všem vinařům - Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

V příložených dokumentech najdete informace ohledně nařízení  Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ohledně

 mimořádného rostlinolékařského opatření proti šíření fytoplazmy zlatého žloutnutí révy Grapevine flavescence dorée phytoplasma.

14. 3. 2022

Výzva pro "pejskaře" v obci.

Chtěl bych poprosit všechny občany, kteří chodí venčit své mazlíčky na veřejná prostranství a hlavně v okolí dětských hřišť, aby uklízeli exkrementy po svých pejscích. Množí se stížnosti od občanů, kteří se potýkají se znečištěnými plochami od pejsků. Problematika znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy je řešena v přestupkovém zákoně. Pokud někdo znečistí veřejné prostranství psími exkrementy, naplní skutkovou podstatu přestupku podle § 47 odst. 1 písm. d) přestupkového zákona.  Nepořádný páníček může dostat pokutu až 10 000 Kč. 

Studénka Roman, starosta obce

24. 2. 2022

Ubytování nebo pronájem

Ve spolupráci se živnostenským úřadem Mikulov uvádím níže  informace ohledně problematiky krátkodobého ubytování.

 

2. 2. 2022

Optická síť v Bavorech - současná nabídka provozovatele

Zde je odkaz na budoucího vlastníka a provozovatele optické sítě, která bude u nás v obci nabízet připojení k internetu a 

sledování televizních programů. Jsou tam i současné ceníky těchto služeb.

https://www.novosedly.net/

 

5. 10. 2021

Z-Box Bavory již v provozu

Dobrý den, po delším čekání je konečně v provozu v naší obci Z-Box od firmy Zásilkovna, který je umístěn u obecního úřadu Bavory.

Bližší informace, včetně návodu na vyzvednutí, v přiloženém letáku.

Studénka Roman

 

2. 8. 2021

Dodržování nočního klidu

Dobrý den, chtěl bych požádat všechny občany obce a především všechny, co poskytují nějakou formu ubytování,

aby připomněli svým hostům, že máme tak jako všude jinde dobu nočního klidu, a to od 22:00  do 6:00 hodin. Tato doba platí

pro noční klid jak na soukromém pozemku, tak na veřejném prostranství(parky, dětská hřiště). Děkuji za pochopení a spolupráci.

Studénka Roman

26. 5. 2021

Informace od VaK Břeclav

VaK Břeclav přišel s novinkou: vyjádření k existenci sítí podáte online

 

Vodovody a kanalizace Břeclav na svých internetových stránkách nově zprovoznily možnost podání elektronické žádosti o vyjádření k existenci sítí a zařízení v provozování či majetku společnosti. Vyřízení této elektronické žádosti je rychlejší než u žádostí podaných poštou.

V jednoduchém formuláři, který najdete na webu www.vak-bv.cz si v záložce Informace pro zákazníky – technická vyjádření najedete na odkaz, který vás přesměruje na daný formulář.

Společnost upozorňuje, že vyjádření k existenci zařízení slouží pouze jako informace o daném území a jako podklad pro zpracování projektové dokumentace, nikoliv jako stanovisko VaK Břeclav k umístění a povolení stavby, změně užívání stavby nebo změně využití území při dotčení našich sítí a zařízení.

9. 4. 2021

Ukládání sutě na sběrný dvůr v Bavorech

Dobrý den všem,  chtěl bych Vás informovat, že pokud budete chtít uložit suť na sběrné místo v Bavorech, toto lze provezt bezplatně v případě, že množství Vámi dovezené suti nepřekročí objem stavebního kolečka. Pokud bude uložený objem suti větší(např. vozík za auto, nebo malotraktor), bude na  místě účtován poplatek 200,-. Peníze bude vybírat na místě, před složením odpadu, pan Miroslav Kubánek. 

Poplatek za likvidaci odpadů, který každoročně platíte, je poplatek za likvidaci domovního odpadu svozovou firmou-tj. komunální odpad, papír, plasty a sklo. Kontejner na suť ve sběrném dvoře je v kompetenci obecního úřadu Bavory.

S pozdravem,

Studénka Roman, starosta obce

19. 2. 2021

Reklamace při svozu odpadů a upozornění

Dobrý den Všem,

V přiloženém dokumentu najdete postup, pokud vám byla při svozu odpadů firmou STKO Mikulov způsobena škoda.

Také bych chtěl oznámit, že z důvodu neustálého míchání různých odpadů v konteneru na plasty u BUS zastávky, bude tento kontejner zabezpečen proti otevření, takže plastový odpad do něj bude potřeba dát otvorem k tomu určeným. V případě objemnějších věcí, můžete využít kontejnery na sběrném dvoře.  Toto opatření se týká i dalších kontejnerů,které se nachází u BUS zastávky, tj. kontejnerů na sklo.

Díky za pochopení, Studénka Roman, starosta obce.

25. 6. 2019

Informační systém obce - žádost o email občanů

Vážení spoluobčané, jak jste si mohli všimnout, naše obec má nové webové stránky. Mám tudíž možnost, Vám občanům, zasílat různé informace, které nemusí být vyvěšeny na úřední desce, ale které mohou být také důležité, co se do obsahu týče. Prosím tedy ty občany, kteří by měli zájem, aby na email obce  obec@bavory.cz  zaslali svoji emailovou adresu. Děkuji, Studénka Roman, starosta obce.

Copyright © 2019 BAVORY.CZ

Web by GRAWEB