Archiv úřední desky

Příloha ZÚ Obce Bavory za rok 2021 - Příloha k účetní závěrce [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 5. 5. 2022 / Svěšeno 6. 5. 2023

Příloha ZÚ Obce Bavory za rok 2021 - Příloha [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 5. 5. 2022 / Svěšeno 6. 5. 2023

Příloha ZÚ Obce Bavory za rok 2021 - Výkaz zisku aztráty [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 5. 5. 2022 / Svěšeno 6. 5. 2023

Příloha ZÚ Obce Bavory za rok 2021 - Rozvaha [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 5. 5. 2022 / Svěšeno 6. 5. 2023

Příloha ZÚ Obce Bavory za rok 2021 - Výkaz o plnění rozpočtu [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 5. 5. 2022 / Svěšeno 6. 5. 2023

Návrh závěrečného účtu Obce Bavory za rok 2021 [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 5. 5. 2022 / Svěšeno 26. 7. 2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022 [Rozpočet] – Vyvěšeno 2. 5. 2022 / Svěšeno 3. 1. 2023

Veřejná vyhláška-finanční úřad [Vyhlášky a nařízení] – Vyvěšeno 25. 4. 2022 / Svěšeno 27. 5. 2022

Veřejná vyhláška- OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ [Vyhlášky a nařízení] – Vyvěšeno 22. 4. 2022 / Svěšeno 13. 5. 2022

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou [Vyhlášky a nařízení] – Vyvěšeno 12. 4. 2022 / Svěšeno 28. 4. 2022

Rozpočtové opatření č. 2/2022 [Rozpočet] – Vyvěšeno 5. 4. 2022 / Svěšeno 4. 1. 2023

Rozpočtové opatření č. 1/2022 [Rozpočet] – Vyvěšeno 18. 3. 2022 / Svěšeno 4. 1. 2023

NÁVRH ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKULOVSKO NA ROK 2022 [DSO Mikulovsko (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 8. 3. 2022 / Svěšeno 29. 4. 2022

Usnesení zastupitelstva obce 1/2022 [Usnesení ZO] – Vyvěšeno 4. 3. 2022 / Svěšeno 15. 6. 2023

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce [Pozvánky na zasedání ZO] – Vyvěšeno 22. 2. 2022 / Svěšeno 15. 3. 2022

Nové položky rozpočtu na rok 2022 [Rozpočet] – Vyvěšeno 1. 2. 2022 / Svěšeno 4. 1. 2023

Veřejná vyhláška [Vyhlášky a nařízení] – Vyvěšeno 31. 1. 2022 / Svěšeno 21. 2. 2022

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Zveřejnění oznámení záměru EIA MŽP-D52 Pohořelice-st.hranice ČR/Rakousko+SSUD Pohořelice [Ostatní dokumenty] – Vyvěšeno 10. 1. 2022 / Svěšeno 10. 2. 2022

Do oznámení záměru, uvedeného výše, je možno na hlédnout fyzicky na obecním úřadu Bavory, nebo na Informačním systému EIA: http://www.cenia.cz/eia

Písemná vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 6 zákona je možné zasílat ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění oznámení na adresu: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10. K vyjádřením zaslaným po lhůtě se dle § 6 odst. 6 zákona nepřihlíží.

Schválený rozpočet na rok 2022 - rozpis rozpočtu [Rozpočet] – Vyvěšeno 15. 12. 2021 / Svěšeno 4. 1. 2023

Schválený rozpočet na rok 2022 - závazné ukazatele [Rozpočet] – Vyvěšeno 15. 12. 2021 / Svěšeno 4. 1. 2023

Usnesení zastupitelstva obce č. 6/2021 ze dne 7.12.2021 [Usnesení ZO] – Vyvěšeno 10. 12. 2021 / Svěšeno 16. 2. 2023

Záměr pronájmu pozemků [Ostatní dokumenty] – Vyvěšeno 9. 12. 2021 / Svěšeno 30. 4. 2022

Záměr prodeje pozemku [Ostatní dokumenty] – Vyvěšeno 9. 12. 2021 / Svěšeno 30. 4. 2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2023- DSO Čistší střední Podyjí [DSO Čistší střední Podyjí (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 1. 12. 2021 / Svěšeno 23. 12. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022 - DSO Čistší střední Podyjí [DSO Čistší střední Podyjí (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 1. 12. 2021 / Svěšeno 23. 12. 2021

Rozpočtové opatření č. 11/2021 [Rozpočet] – Vyvěšeno 1. 12. 2021 / Svěšeno 31. 12. 2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce [Pozvánky na zasedání ZO] – Vyvěšeno 30. 11. 2021 / Svěšeno 8. 12. 2021

Nástěnka úřední desky

Copyright © 2019 BAVORY.CZ

Web by GRAWEB