Archiv úřední desky

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce [Pozvánky na zasedání ZO] – Vyvěšeno 17. 6. 2019 / Svěšeno 1. 7. 2019

Usnesení zastupitelstva obce 2/2019 ze dne 14.5.2019 [Usnesení ZO] – Vyvěšeno 11. 6. 2019 / Svěšeno 2. 7. 2022

Plán rozvoje obce na r. 2019-2022 [Ostatní dokumenty] – Vyvěšeno 11. 6. 2019 / Svěšeno 2. 7. 2022

Rozpočtové opatření č. 4/2019 [Rozpočet] – Vyvěšeno 10. 6. 2019 / Svěšeno 13. 2. 2020

Dražební vyhláška [Ostatní dokumenty] – Vyvěšeno 10. 6. 2019 / Svěšeno 30. 7. 2019

P Ř Í L O H A [DSO Mikulovsko (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 10. 6. 2019 / Svěšeno 29. 6. 2019

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y [DSO Mikulovsko (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 10. 6. 2019 / Svěšeno 29. 6. 2019

R O Z V A H A [DSO Mikulovsko (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 10. 6. 2019 / Svěšeno 29. 6. 2019

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU [DSO Mikulovsko (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 10. 6. 2019 / Svěšeno 29. 6. 2019

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ [DSO Mikulovsko (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 10. 6. 2019 / Svěšeno 29. 6. 2019

Komentář k hospodaření DSO Mikulovsko za rok 2018 [DSO Mikulovsko (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 10. 6. 2019 / Svěšeno 29. 6. 2019

Závěrečný účet DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 2018 [DSO Mikulovsko (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 10. 6. 2019 / Svěšeno 29. 6. 2019

Návrh závěrečného účtu DSO Mikulovsko za rok 2018 [DSO Mikulovsko (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 10. 6. 2019 / Svěšeno 29. 6. 2019

Záměr pronájmu pozemku – Vyvěšeno 3. 6. 2019 / Svěšeno 24. 6. 2019

Závěrečný účet 2018 DSO ČSP [DSO Čistší střední Podyjí (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 29. 5. 2019 / Svěšeno 28. 6. 2019

Příloha závěrečného účtu - Komentář k hospodaření [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 21. 5. 2019 / Svěšeno 18. 5. 2020

Příloha závěrečného účtu - Zvláštní příloha k účetní uzávěrce [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 21. 5. 2019 / Svěšeno 18. 5. 2020

Příloha závěrečného účtu - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 21. 5. 2019 / Svěšeno 18. 5. 2020

Příloha závěrečného účtu - příloha [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 21. 5. 2019 / Svěšeno 18. 5. 2020

Příloha závěrečného účtu - výkaz zisku a ztráty [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 21. 5. 2019 / Svěšeno 18. 5. 2020

Příloha závěrečného účtu - rozvaha [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 21. 5. 2019 / Svěšeno 18. 5. 2020

Příloha závěrečného účtu - výkaz o plnění rozpočtu [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 21. 5. 2019 / Svěšeno 18. 5. 2020

Návrh závěrečného účtu Obce Bavory za rok 2018 [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 21. 5. 2019 / Svěšeno 15. 6. 2019

Oznámení záměru pronájmu pozemku – Vyvěšeno 16. 5. 2019 / Svěšeno 16. 6. 2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019 [Rozpočet] – Vyvěšeno 13. 5. 2019 / Svěšeno 13. 2. 2020

Oznámení o době a místu konání voleb [Volby] – Vyvěšeno 6. 5. 2019 / Svěšeno 26. 5. 2019

Eektronická dražba – Vyvěšeno 6. 5. 2019 / Svěšeno 5. 7. 2019

Pozvánka na zasedání zatupitelstva obce 14.5.2019 [Pozvánky na zasedání ZO] – Vyvěšeno 6. 5. 2019 / Svěšeno 14. 5. 2019

Veřejná vyhláška - fin. úřad [Vyhlášky a nařízení] – Vyvěšeno 26. 4. 2019 / Svěšeno 27. 5. 2019

Rozpočet, rozpočtový výhled, rozpočtová opatření -DSO 2019 [DSO Mikulovsko (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 15. 4. 2019 / Svěšeno 28. 6. 2019

Nástěnka úřední desky

Copyright © 2019 BAVORY.CZ

Web by GRAWEB