Archiv úřední desky

Zveřejnění rozpočtu DSO Mikulovsko [DSO Mikulovsko (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 12. 4. 2019 / Svěšeno 12. 4. 2021

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise [Volby] – Vyvěšeno 10. 4. 2019 / Svěšeno 26. 5. 2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019 [Rozpočet] – Vyvěšeno 10. 4. 2019 / Svěšeno 13. 2. 2020

Informace o počtu a sídle volebních okrsků [Volby] – Vyvěšeno 9. 4. 2019 / Svěšeno 26. 5. 2019

Veřejná vyhláška [Vyhlášky a nařízení] – Vyvěšeno 4. 4. 2019 / Svěšeno 4. 4. 2021

Stanovení minimálního počtu členů OVK [Volby] – Vyvěšeno 25. 3. 2019 / Svěšeno 26. 5. 2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019 [Rozpočet] – Vyvěšeno 15. 3. 2019 / Svěšeno 13. 2. 2020

Rozpočet na rok 2019 závazné ukazatele [Rozpočet] – Vyvěšeno 14. 3. 2019 / Svěšeno 13. 2. 2020

Rozpočet na rok 2019 - závazné ukazatele včetně plnění 2018 [Rozpočet] – Vyvěšeno 14. 3. 2019 / Svěšeno 13. 2. 2020

Rozpočet na rok 2019 - rozpis rozpočtu [Rozpočet] – Vyvěšeno 14. 3. 2019 / Svěšeno 13. 2. 2020

Výroční zpráva o poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb. [Ostatní dokumenty] – Vyvěšeno 1. 3. 2019 / Svěšeno 26. 2. 2020

Usnesení zastupitelstva obce 1/2019 ze dne 19.2.2019 [Usnesení ZO] – Vyvěšeno 22. 2. 2019 / Svěšeno 15. 12. 2022

Usnesení zastupitelstva obce 1/2019 ze dne 19.2.2019 [Usnesení ZO] – Vyvěšeno 19. 2. 2019 / Svěšeno 1. 8. 2019

Usnesení zastupitelstva obce 6/2018 ze dne 11.12.2018 [Usnesení ZO] – Vyvěšeno 13. 12. 2018 / Svěšeno 15. 11. 2022

Usnesení zastupitelstva obce 6/2018 ze dne 11.12.2018 [Usnesení ZO] – Vyvěšeno 11. 12. 2018 / Svěšeno 1. 7. 2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 11.12.2018 – Vyvěšeno 3. 12. 2018 / Svěšeno 11. 12. 2018

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu DSO ČSP [DSO Čistší střední Podyjí (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 29. 11. 2018 / Svěšeno 29. 11. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019 DSO ČSP [DSO Čistší střední Podyjí (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 29. 11. 2018 / Svěšeno 14. 7. 2019

Veřejnoprávní smlouva 1/2018 - poskytnutí dotace TJ Palavan Bavory [Veřejnoprávní smlouvy] – Vyvěšeno 27. 11. 2018 / Svěšeno 27. 11. 2020

Usnesení ustavujícího zasedání ZO ze dne 30.10.2018 [Usnesení ZO] – Vyvěšeno 31. 10. 2018 / Svěšeno 15. 11. 2022

Veřejnoprávní smlouva 2/2018 - poskytnutí dotace prodejna [Veřejnoprávní smlouvy] – Vyvěšeno 1. 10. 2018 / Svěšeno 1. 10. 2020

Zveřejnění seznamu neznámých vlastníků – Vyvěšeno 4. 9. 2018 / Svěšeno 4. 9. 2020

Informace o zveřejnění ZÚ 2018 - DSO ČSP [DSO Čistší střední Podyjí (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 7. 7. 2018 / Svěšeno 14. 6. 2019

Veřejnoprávní smlouva - projednávání přestupků – Vyvěšeno 12. 6. 2018 / Svěšeno 12. 6. 2020

Schválený závěrečný účet obce za rok 2017 [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 27. 4. 2018 / Svěšeno 28. 6. 2019

Příloha závěrečného účtu - Komentář k hospodaření [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 27. 3. 2018 / Svěšeno 25. 5. 2019

Příloha závěrečného účtu - Zvláštní příloha k účetní uzávěrce [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 27. 3. 2018 / Svěšeno 27. 3. 2019

Příloha závěrečného účtu - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 27. 3. 2018 / Svěšeno 27. 3. 2019

Příloha závěrečného účtu - Příloha [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 27. 3. 2018 / Svěšeno 27. 3. 2019

Příloha závěrečného účtu - Výkaz zisku a ztráty [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 27. 3. 2018 / Svěšeno 27. 3. 2019

Nástěnka úřední desky

Copyright © 2019 BAVORY.CZ

Web by GRAWEB