Archiv úřední desky

Informace o počtu a sídle volebních okrsků [Volby] – Vyvěšeno 13. 8. 2020 / Svěšeno 4. 10. 2020

Rozpočtové opatření č. 6/2020 [Rozpočet] – Vyvěšeno 12. 8. 2020 / Svěšeno 4. 1. 2021

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise [Volby] – Vyvěšeno 3. 8. 2020 / Svěšeno 3. 10. 2020

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy [Vyhlášky a nařízení] – Vyvěšeno 29. 7. 2020 / Svěšeno 31. 8. 2020

Rozpočtové opatření č.5/2020 [Rozpočet] – Vyvěšeno 21. 7. 2020 / Svěšeno 4. 1. 2021

Závěrečný účet Obce Bavory za rok 2019 [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 20. 7. 2020 / Svěšeno 3. 5. 2021

Dražební vyhláška - zrušení [Ostatní dokumenty] – Vyvěšeno 20. 7. 2020 / Svěšeno 10. 8. 2020

Dražební vyhláška [Ostatní dokumenty] – Vyvěšeno 20. 7. 2020 / Svěšeno 10. 8. 2020

Záměr prodeje pozemků [Ostatní dokumenty] – Vyvěšeno 30. 6. 2020 / Svěšeno 21. 7. 2020

Usnesení zastupitelstva obce č. 3/2020 ze dne 23.6.2020 [Usnesení ZO] – Vyvěšeno 26. 6. 2020 / Svěšeno 31. 12. 2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce [Pozvánky na zasedání ZO] – Vyvěšeno 16. 6. 2020 / Svěšeno 12. 7. 2020

Rozpočtové opatření č. 4/2020 [Rozpočet] – Vyvěšeno 15. 6. 2020 / Svěšeno 4. 1. 2021

Závěrečný účet DSO Mikulovsko - Výkaz o plnění rozpočtu 2019 [DSO Mikulovsko (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 9. 6. 2020 / Svěšeno 27. 6. 2020

Závěrečný účet DSO Mikulovsko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření [DSO Mikulovsko (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 9. 6. 2020 / Svěšeno 27. 6. 2020

Závěrečný účet DSO Mikulovsko - Komentář [DSO Mikulovsko (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 9. 6. 2020 / Svěšeno 27. 6. 2020

Závěrečný účet DSO Mikulovsko - Závěrečný účet [DSO Mikulovsko (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 9. 6. 2020 / Svěšeno 27. 6. 2020

Závěrečný účet DSO Mikulovsko - oznámení [DSO Mikulovsko (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 9. 6. 2020 / Svěšeno 27. 6. 2020

Závěrečný účet DSO Čistší střední Podyjí za rok 2019 [DSO Čistší střední Podyjí (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 25. 5. 2020 / Svěšeno 15. 6. 2020

Příloha závěrečného účtu 2019 - Komentář k hospodaření obce Bavory za rok 2019 [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 18. 5. 2020 / Svěšeno 3. 5. 2021

Příloha závěrečného účtu 2019 - Zvláštní příloha k účetní uzávěrce [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 18. 5. 2020 / Svěšeno 3. 5. 2021

Příloha závěrečného účtu 2019 - Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2019 [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 18. 5. 2020 / Svěšeno 3. 5. 2021

Příloha závěrečného účtu 2019 - Příloha ke 31.12.2019 [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 18. 5. 2020 / Svěšeno 3. 5. 2021

Příloha závěrečného účtu 2019 - Výkaz zisku a ztráty ke 31.12.2019 [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 18. 5. 2020 / Svěšeno 3. 5. 2021

Příloha závěrečného účtu 2019 - Rozvaha ke 31.12.2019 [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 18. 5. 2020 / Svěšeno 3. 5. 2021

Příloha závěrečného účtu 2019 - Výkaz o plnění rozpočtu ke 31.12.2019 [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 18. 5. 2020 / Svěšeno 3. 5. 2021

Návrh Závěrečného účtu Obce Bavory za rok 2019 [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 18. 5. 2020 / Svěšeno 20. 7. 2020

Veřejná vyhláška- návrh Aktualizace č.2 ZÚR [Vyhlášky a nařízení] – Vyvěšeno 15. 5. 2020 / Svěšeno 5. 6. 2020

Nástěnka úřední desky

Copyright © 2019 BAVORY.CZ

Web by GRAWEB