Archiv úřední desky

Opatření obecné povahy [Vyhlášky a nařízení] – Vyvěšeno 31. 5. 2021 / Svěšeno 30. 6. 2021

Veřejná vyhláška-rozhodnutí [Vyhlášky a nařízení] – Vyvěšeno 19. 5. 2021 / Svěšeno 10. 6. 2021

Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka [Zrušení údaje o místu trvalého pobytu] – Vyvěšeno 13. 5. 2021 / Svěšeno 1. 6. 2021

Rozpočtové opatření č. 4/2021 [Rozpočet] – Vyvěšeno 5. 5. 2021 / Svěšeno 31. 12. 2021

Závěrečný účet obce Bavory za rok 2020 [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 3. 5. 2021 / Svěšeno 29. 7. 2022

Usnesení zastupitelstva obce č. 2/2021 ze dne 27.4.2021 [Usnesení ZO] – Vyvěšeno 30. 4. 2021 / Svěšeno 25. 6. 2023

Záměr prodeje pozemků [Ostatní dokumenty] – Vyvěšeno 28. 4. 2021 / Svěšeno 21. 9. 2021

Veřejná vyhláška-daň z nemovitých věcí [Vyhlášky a nařízení] – Vyvěšeno 23. 4. 2021 / Svěšeno 20. 5. 2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce [Pozvánky na zasedání ZO] – Vyvěšeno 20. 4. 2021 / Svěšeno 11. 5. 2021

Návrh rozpočtu DSO Mikulovsko na rok 2021 [DSO Mikulovsko (Dobrovolný svazek obcí)] – Vyvěšeno 12. 4. 2021 / Svěšeno 18. 6. 2021

Opatření obecné povahy [Vyhlášky a nařízení] – Vyvěšeno 8. 4. 2021 / Svěšeno 30. 4. 2021

Veřejná vyhláška - o zahájení řízení [Vyhlášky a nařízení] – Vyvěšeno 1. 4. 2021 / Svěšeno 22. 4. 2021

Rozpočtové opatření č. 3/2021 [Rozpočet] – Vyvěšeno 31. 3. 2021 / Svěšeno 31. 12. 2021

Závěrečný účet obce Bavory za rok 2020 [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 29. 3. 2021 / Svěšeno 3. 5. 2021

Výkaz o plnění rozpočtu 12/20 [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 29. 3. 2021 / Svěšeno 19. 3. 2022

Rozvaha 12/20 [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 29. 3. 2021 / Svěšeno 20. 6. 2022

Výkaz zisku a ztráty 12/20 [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 29. 3. 2021 / Svěšeno 20. 6. 2022

Příloha 12/20 [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 29. 3. 2021 / Svěšeno 20. 6. 2022

Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2020 [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 29. 3. 2021 / Svěšeno 21. 6. 2022

Zvláštní příloha k účetní uzávěrce [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 29. 3. 2021 / Svěšeno 19. 4. 2022

Komentář k hospodaření obce Bavory za rok 2020 [Závěrečný účet] – Vyvěšeno 29. 3. 2021 / Svěšeno 20. 6. 2022

Informace ke sčítání lidu domů a bytů v roce 2021 [Ostatní dokumenty] – Vyvěšeno 15. 3. 2021 / Svěšeno 5. 5. 2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021 [Rozpočet] – Vyvěšeno 12. 3. 2021 / Svěšeno 31. 12. 2021

Usnesení zastupitelstva obce č. 1/2021 ze dne 16.2.2021 [Usnesení ZO] – Vyvěšeno 19. 2. 2021 / Svěšeno 24. 10. 2022

Záměr prodeje pozemků [Ostatní dokumenty] – Vyvěšeno 17. 2. 2021 / Svěšeno 10. 3. 2021

Záměr pronájmu pozemků [Ostatní dokumenty] – Vyvěšeno 17. 2. 2021 / Svěšeno 10. 3. 2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce [Pozvánky na zasedání ZO] – Vyvěšeno 9. 2. 2021 / Svěšeno 2. 3. 2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021 [Rozpočet] – Vyvěšeno 2. 2. 2021 / Svěšeno 31. 12. 2021

Rozpočtové opatření č. 11/2020 [Rozpočet] – Vyvěšeno 27. 1. 2021 / Svěšeno 5. 5. 2021

Nástěnka úřední desky

Copyright © 2019 BAVORY.CZ

Web by GRAWEB